Werkwijze HDD Boringen

Werkwijze

Een gestuurde boring boring vergt de nodige voorbereiding en planning. Niet alleen het begin en eindpunt moeten worden bepaald, maar de route er naartoe is nog veel belangrijker. Wat kom je onderweg tegen en hoe kun je daar omheen of onderdoor? Na een gedegen voorbereiding begint de boring.

Een HDD boring bestaat in het algemeen uit 3 fasen:

  • Pilot boring
  • Ruimen van het boorgat
  • Intrekken van de productbuis

1. Pilot-boring

Bij de pilot-boring worden boorbuizen met een lengte van circa 3 meter in de grond gedrukt vanaf de boormachine volgens het vooraf vastgestelde profiel. Aan het uiteinde van de boorbuizen bevindt zich de boorkop. Tijdens het wegdrukken van de boorstangen wordt boorspoeling door de boorstangen gepompt naar de boorkop om de grond voor de kop los te maken. De boorvloeistof zorgt voor smering, het openhouden en ondersteunen van het boorgat en de afvoer van grond. Bij de meeste boringen wordt gebruik gemaakt van een jet-bit stuursysteem met een niet-magnetische stuurbuis. Een kleine afschuining aan de voorkant van de boorkop zorgt voor de stuurreactie in de grond. Tijdens het boren draait de boorkop en gaat de boring in een rechte lijn.

Wanneer gestuurd dient te worden, wordt de boorkop in een bepaalde positie vastgezet en zo verder door de grond geperst. Vanwege de afschuining wordt dan een bocht ingezet.

2. Ruimen van het boorgat

Wanneer de boorkop aan de ontvangkant is gearriveerd, wordt deze verwijderd en vervangen door een ruimer. Deze wordt door de machine vervolgens roterend teruggetrokken.

Tijdens dit terugtrekken vergroot de ruimer het boorgat. Het boorgat is gemiddeld 1,3 tot 1,5 keer zo groot als de productbuis.

Afhankelijk van de grootte van de in te trekken productbuis wordt het aantal ruimgangen bepaald. Ook de ruimer wordt voorzien van boorvloeistof om de boorgang schoon te spoelen en om instorting van het gat te voorkomen.

3. Intrekken van de productbuis

Als de ruimer het boorgat voldoende vergroot heeft, wordt deze losgekoppeld van de boorbuis en vervangen door een barrel met daaraan de productiepijp.

De productbuis kan ingetrokken worden van een haspelwagen of eerst uitgelegd worden op het maaiveld (afhankelijk van de diameter van de buis en het materiaal). Tussen de barrel en de productbuis wordt een swivel geplaatst om draaiing (torsie) van de buis te voorkomen.

Het gat blijft tijdens het ruimen en intrekken van de leiding constant gevuld met boorspoeling, zodat instorting van het boorgat wordt tegengegaan en gelijktijdig de wrijvingsweerstand bij het intrekken belangrijk wordt gereduceerd.

Meetsysteem bij horizontaal gestuurde boringen

Voor het meten bij horizontaal gestuurd boren wordt meestal het “Walk Over meetsysteem” gebruikt. In de boorkop bevindt zich een zender die een radiografisch signaal uitzendt. Dit signaal wordt boven de grond opgevangen door een handgedragen apparaat (walk-over), waarmee de boorkop gedetecteerd kan worden. Het apparaat verstrekt gegevens over de horizontale en verticale positie van de boorkop (diepte, lengte en hellingshoek). Dit systeem werkt met een frequentie van 8 of 33 kHz.Voor de diepere boringen kan gebruik worden gemaakt van een Steering-tool meting of een gyroscoop meting.

Falcon F5 Meetsysteem

Boorvloeistof

De toegepaste boorvloeistof zal worden aangemaakt met water en Ocma Bentoniet of gelijkwaardig in een speciaal hiervoor ontwikkelde unit. De gebruikte boorvloeistof kan worden gerecycled en hergebruikt of worden verwerkt naar een erkend verwekingsbedrijf.